регистрация за саломон витоша трейл

Регистрацията за SVT23 е отворена.

Salomon Vitosha Trail е състезание по планинско бягане във Витоша със състезателен център хижа Алеко. Състезателните дистанции са три:

  • 40к / 2200м D+
  • 27к / 1600м D+ 
  • 12к / 600м D+ 

Моля, прочетете внимателно регламента на състезанието, преди да пристъпите към регистрация.